Latiniseringar av regentnamn

Jag har tidigare ondgjort mig över en del saker omotiverat, men det finns faktiskt en del saker som är fullständigt obegripeliga. En av dessa är ”försvenskningarna” av utländska regentnamn. Ifall någon språkkunnig person skulle snubbla in här av misstag så kan denne gärna förklara fenomenet för mig. Hur kan Pavel bli Paul (och inte Pål)? Hur kan Karl bli Carolus resp. Charles? Framför allt skulle jag vilja veta varför man översätter Pjotr till Peter medans Nikolaj tillåts att bara transkriberas istället för att bli Nikolaus… Å även hur f-n Jaime och James kan bli Jakob på svenska… Allt ihop är en gåta då det inte verkar finnas något system överhuvudtaget för det hela…