Science Fiction

Tider skola komma

Namnet på den här bloggen är taget från den svenska översättningen av HG Wells bok (och framför allt filmatiseringen från 1936) som en slags hyllning till den gamla tidens science fiction. Ett slags hyllning till en tid då mänskligheten inte var så upptagen med att bereda sin egen undergång utan faktiskt trodde att världen kunde bli bättre en gång i framtiden.

Idag är det alltför vanligt att samhället saknar framtidstro (vilket bland annat märks i växthuseffektsdebatten och s.k. cyberpunklitteratur). För mig så känns detta som en av de viktigaste orsakerna till att samhället är fast i en negativ utvecklingsspiral där prylberoende ersatt riktig tillfredsställelse och frihet blir ett alltmer främmande begrepp. Jag finner också den nya tidens SF för negativ och deprimerande (detta när det inte handlar om någon slags fantasy som inte heller är särskilt intressant). Den enda nya SF-litteratur jag gillar är Red Mars, Blue Mars och Green Mars av Kim Stanley Robinson (där vi verkligen kan prata om riktig SF).

Tyvärr är det så att det verkar att det som blir den närmaste skildringen av framtiden är klassiska dystopier som ”Sköna nya värld” av Aldous Huxley och ”1984” av George Orwell. Själv har jag dock inte läst den senare. För övrigt så har Iron Maiden skrivit en låt som är baserad på Huxleys bok, den heter ”Brave New World”. I och för sig är det alltid svårt att sia i vad framtiden har att erbjuda, men den ser onekligen inte ljus ut för tillfället. ”V for Vendetta” är en framtidsvision som inte den heller är så särskilt långsökt…

2 thoughts on “Science Fiction

  1. H G Wells var med denna film verkligen fantastiskt med att spå andra världskrigets fasor samt återuppbyggnaden (marshallplanen) i Europa och han spådde att människorna i framtiden skulle kommunicera med varandra via mobiltelefoner, månraketen, helikopter, datorn. I hans värld så skedde andra världskriget rum mellan 1940-1970, i slutet av kriget omkring 1968 bryter en epidemi rum kallad vandringssjukan och att världen hade bombats sönder och samman,svält umbäranden samt hyperinflationen spådde han. Återuppbyggnaden skedde i Wells värld mellan 1970-2036, just 2036 som handlingen kretsade till månfärden som i verkligheten skedde 1969. Andra världskriget skedde i verkligheten mellan 1939-1945

  2. Om ”1984” hade slagit in som det spåddes 1949 i Orson Welles värld,så hade hela världen bestått av 3 superstater,som bekämpade varandra med ständiga krig,och Eurasien(WP/Warszawapakten) där norden inklusive Sverige ingår,så hade det varit styrd av Moskva,men Norden inklusive Sverige hade fått särskild status,som autonomt område,men styrd av Moskva gällande försvar,ekonomi,utrikespolitik,Man hade nog tankar om hur det skulle ha sett ut i Sverige 1984.Det hade varit fattigt,och brist på livsmedel,drivmedel,så allt hade varit ransonerat.Situationen för handikappade barn hade varit hemska på institutioner på flera platser i Sverige,med högt antal dödsfall på grund av sjukdomar,undernäring,kränkande behandling.Och alla som kritiserade styret hade blivit inspärrad på fängelser,och läger på grund av obekväma åsikter.Det är bara en tankelek,hur det hade kunnat se ut i Sverige i början av april 1984.

Kommentera