Skenhelighet

Nu är de igång igen. De som vill ”lyfta fram” kommunismens brott mot mänskligheten och jämnställa dessa med nazismens. Nu senast representarade av herr skolministern (Jan Björklund). Samtidigt som hans parti planerar att fäll ett förslag om att Sverige skall arbeta aktivt internationellt mot klusterbomber (detta för att hålla ihop alliansen – observera att övriga partier inte behöver motivera sig alls till varför de inte vill att Sverige aktivt skall arbeta mot klusterbomber – festligt värre, va?). Inte för att jag tillhör dem som förnekar att sovjetisk/kinesisk/kambodjansk och så vidares terror mot den egna civilbefolkningen har förekommit. Alla miljoner döda vittnar om det. De är inte det som är problemet. Problemet är att man borde prata om statlig terror i allmänhet och inte fördöma specifika ideologier i synnerhet. För alla ideologier har ett svart förflutet och därför borde man upplysa om detta i stället för att peka ut specifika syndabockar av ideologiska skäl.

För vem informerar om kolonialismens brott? Vem informerar om Francos brott (hur många vet ens att det har varit inbördes krig i Spanien?)? Vem informerar om de miljoner om inte miljarder som lider dagligen på grund av en ojämn resursfördelning i världen? Berättas det någonsin något om den revolutionsblodiga kontinenten Sydamerikas historia? Hur ofta når man ut med berättelsen om vad man svårligen kan kalla något annat än folkmordet på ursprungsamerikanerna? Eller det armeniska folkmordet? Eller Rwanda och det faktum att den regeringen som utlöste folkmordet där had stöd av europeiska kristdemokratiska partier för att de var ”kristdemokrater”? Nej utveckla begreppet och behandla statlig terror och extrema hatgrupper i allmänhet istället – för det är trots allt det som är det viktiga. Inte vilken religon, ras (idiotiskt begrepp) eller klass man tillhör. Vi kan heller aldrig bekämpa grundproblemet innan vi inser att det faktiskt finns en lägervakt i oss alla och att det enda som krävs för att denna ruskiga person skall träda fram är rätt omständigheter vid rätt tillfälle. Eller kortfattat – odla kärleken i själen istället för hatet och framtiden blir mycket ljusare och varmare. Å sluta lyssna på alla dessa figurer som vill spela ut oss mot varandra, ty det finns faktiskt bara denna planeten och denna möjligheten att leva här och nu. För vi kan aldrig nå fram till framtiden om vi inte går enat framåt för frihet och välmående skall inte vara ett motbjudande priviligeum.

Sen vill jag också be folkpartiet att titta tillbaka på vad liberalismen är för något och antingen stryka namnet ”liberalerna” ur partinamnet eller bli liberaler igen. För jag (och förmodligen många andra) har garanterat tröttnat på tesen om ordning i leden och vill se att man ger plats för den helande freden istället.