När kulturmonopolisterna har monopol på sanningen…

…så vet man inte om man skall gråta, skratta eller bara gråta ännu mera. Läs Svenska Dagbladets så kallade artikel – ”Kriminellt nätverk styr” – och grina illa. I princip en avskrift av hur en intresseorganisation uppfattar en verksamhet, utan att tidningen är knuten, eller erkänner sina band till ovan nämnda intresseorganisation. Är man född på 1980-talet eller senare så kan man förmodligen knappast föreställa sig att det någonsin har funnits en tid, då tidningarna hade något som kallades för faktakontroll. Men så går det väl när de som skall granskas (de som har makten) äger de som granskar (tidningarna).