Fascinerande dravel om flumskola

I en tid när fler och fler människor dukar under för de orimliga krav som den korporativa dödsmaskinen ställer börjar åter en otäck best att röra på huvud. Den auktoritära skolan som har en varm anhängare i skolminister Björklund och som andra hakar på av propagandaskäl. För det är trots allt enormt viktigt att man lär sig vara rädd för auktoriteter i unga år, och definitivt skadligt att man lär sig att tänka och reflektera själv.

På en punkt kan man i och för sig hålla med auktoritetsivrarna – läraren måste på något sätt kunna se till att eleverna lyssnar. Men är inte detta något som i slutändan alltid är beroende av lärarens kompetens och förmåga att förmedla idéer än dennes auktoritet? Jag vill i alla fall hellre se en skola där eleverna lyssnar för att de är intresserade av vad läraren har att säga. Fast då kommer man till något som går i bjärt kontrast mot dagens värderingar å andra sidan. För då måste man lägga av med programmeringsfasonerna – och det lär inte vårt samhälle ens börja försöka med under min livstid.

Synd bara att frågor om auktoritet och dess – ibland – kanske positiva inverkan på inlärningsprocessen alltid får alldeles för positivt gensvar. Mindre programmering och mer reflektion. Å väldigt mycket flumskola. Do not belive the hype!