Att förneka förintelsen…

Läste om Johannes Lerle, en tysk lutheransk präst som har blivit dömd till fängelse för att han förnekat förintelsen. Att han samtidigt är en anhängare av creationismen pekar på att han inte är den ljusast lysande stjärnan precis. Hur som helst tycker jag att det är dumt när man begränsar yttrandefriheten…

Samtidigt undrar jag om världen egentligen inte är full av förintelseförnekare; exempelvis hör jag aldrig ett pip om alla romer (och homosexuella m.fl.) som dog i förintelselägren under andra världskriget. Det är alltid samma prat om de sex miljonerna – och visst är det tragiskt men varför talar man aldrig om alla andra som dog? Är inte denna typ av uttalande faktiskt att jämställa med Lerles? För vad hade han gjort om inte påstått att färre människor dog i lägren än vad som påstås i media. Är verkligen 850 000-1 miljon döda romer helt ointressanta? En annan sak jag inte heller förstår är varför folk som aktivt kämpar mot nazismen faktiskt ofta bara fokuserar på att nämna de judiska offren i förintelselägren… Borde det egentligen inte räcka med att nämna vilken förödande effekt nazismen hade för Tyskland (och alla andra länder som omfamnade den)?

En sak till – alla som menar på att nazismen är en form av patriotisk lära måste gå på någon form av tung drog, särskilt med tanke på vad jag precis skrev ovan. För att förenkla det hela – nazister är inte patrioter, men de vill väldigt gärna framställa sig som sådana. Slutsatsen av denna postning är i alla fall; överger vi grundläggande friheter för att bekämpa en fiende – då har vi redan förlorat kriget. Kom ihåg det alla länder som ”kämpar” mot terrorismen…