Angående ”angreppen på rättssamhället”

Ovanstående term används ganska flitigt av våra politiker. Samtidigt är det skrämmande att se att de själva angriper rättssystemet med bibehållen intensitet. Genom införande av fler och fler terrorist lagar och en fortsättning på den galne prins Thomas styre. Genom att inte ta problemen med att poliser utreder poliser på allvar. Genom att ens överväga privata polisstyrkor. Därför kan jag inte se att de främsta hoten mot det rättssamhället finns bland den organiserade brottsligheten. Tyvärr så finns detta hot snarare bland politiker som anser att de konfronterar ondskan – som alltid…

2 thoughts on “Angående ”angreppen på rättssamhället”

  1. Intressant resonemang, men jag köper det inte. Ser nog allt det organiserade brottsligheten och gängpacket som ett större och mer allvarligare hot än det du fått för dig här.

  2. Det är de absolut inte. Men vi lever i en s.k. demokrati vilket innebär s.k. åsiktsfrihet, vilket jag i alla fall försöker respektera. Så du är väl i din fulla rätt att anse att jag är helt ute och cyklar…

Comments are closed.