Polen, det nya Iran?

Polen verkar inte ha särskilt mycket till övers för omvärlden och verkar bli allt mer kristet fundamentalistiskt (precis lika asjobbigt som islamistisk fundamentalism – eller all annan fundamentalism överhuvudtaget). Nu deklarerar man uppenbarligen att man anser sig kunna rädda fiskerinäringen genom att utrota fiskarna. Haltande logik i kubik. Precis som när man stoppade EU’s planer för en gemensam dag mot dödsstraffet med anledning av att man inte fick igenom att man även skall protestera mot aborter och dödshjälp den aktuella dagen. Verkar som en stalinistisk terrorregim var synnerligen motiverat i Polen…

3 thoughts on “Polen, det nya Iran?

  1. Precis som jag tidigare påpekat någonstans, så har dagens Polen som du säger stora likheter med Iran. Det har alltmer kommit att bli den stora teokratin i Europa. En del kan sägas vara historiens fel annat är bara polackers vidskepelse och den ultra konservativa regeringens fel.
    Historiskt har Polen nära band med Italien, men det är också inflytande från förre påven som trots allt var en förvånansvärt liberal påve som kommit att få in Polen på en mer religiös linje. Förre påven deltog aktivt i kampen för ett Polen som var demokratiskt, han stödde Solidaritets strävande. Efter hans död är det som man försöker vara en slags kristen idealstat.

  2. Kanske finns det en aspekt till, men den kan vi se lite som gallematias, nämligen: jag har läst någonstans att den gamla polska adeln hävdade att de var släkt med Skyterna, ett folk som levde i Norra Iran. Kommer bara inte ihåg var det var, så detta skall vi inte på någotsätt ta som fakta.

Comments are closed.