Ointressanta fakta

För den som är intresserad kan jag upplysa om att Sveriges siste skarprättare hade en lön på 1 700 kr om året (detta var 1885-1920). Till detta tillkom också pengar för varje utförd förrättning samt resetraktamente. 1 700 kr om året kanske inte låter så mycket idag, men jag kan upplysa om att min morfars far betalade 1 000 kr när han övertog sin fars hemman år 1895. Tänk på vad det kostar att köpa en mindre bondgård idag så får man skalan rätt. Lönen fick han ut oavsett om han utförde några förrättningar eller inte.