Med skarprättarens bila i hand

Är det inte väldigt intressant att dödsstraffet med jämna mellanrum framförs som ett alternativ till livstids fängelse? Särskilt med de fakta vi har till hands idag. En myt som ofta luftas är att dödsstraffet skulle vara ett billigare alternativ till fängelsestraff. En bubbla som jag väldigt gärna skulle vilja sticka hål på. Den viktigaste anledningen till detta är nog rättssäkerheten, och det faktum att vi i alla fall försöker tillämpa den lite då och då. Alla juridiska processer som gör att folk får sitta åratal i dödscell är en effekt av rättssäkerheten. En annan orsak till att dödsstraffet är dyrare att genomföra än livstids fängelse är att en livdömd fånge kräver dygnet runt bevakning för att han inte skall lura samhället på den hämnd det kräver (även kallat att ta livet av sig). Ytterligare en sak är kostnaden för att ha någon som utför avrättningarna anställd, en av orsakerna som gjorde att vi avskaffade dödsstraffet en gång i tiden. För det är ju så att det inte är så enkelt att leva med ett sådant yrke (refererar till när Dalman var på väg att slänga ut en reporter som antydde att han hade mördat människor i tjänsten vid en intervju år 1899 – reportern hade ju rätt, Dalman hade huggit huvudet av två människor vid den aktuella tidpunkten).

Den avskräckande effekten som dödsstraffet påstås ha är minimal. Om man väl har bestämt sig för att mörda så gör man det ändå. Å det är svårt att motivera ett dödsstraff för andra brott vid ett eventuellt återinförande. Men vad vet jag… Med dagens utveckling är det mycket möjligt att vi har dödsstraff för häxeri om 50 år, som de har i det föredömliga arablandet Saudiarabien. För det verkar sannerligen som folk börjar tappa fotfästet i allt större utsträckning och tror alla möjliga hjärnspöken i allt högre grad (exempelvis att Saddam Hussein var ett hot mot världsfreden). Verkar i alla fall sannerligen möjligt i en värld där 1800-talets liberaler var väldigt mycket mer framåtsträvande än dagens.