Kristendomen och problemet med organiserad religion

Hamnade nyligen i en debatt på min släktings blogg ”Kamikaze – Åsikter och tankar” om varför jag tyckte att ordet kuk var mindre provocerande än ”Kyrkans UngdomsKör”. Av den anledningen så känner jag att jag vill delge de människor som läser det här mina tankar kring organiserad religion i allmänhet och kristendom i synnerhet (eftersom det är den enda organiserade religionen jag har haft omfattande erfarenhet av). För skall jag bara klarlägga det faktum att jag inte är ateist, eftersom jag inte anser att världen är så pass enkel.

Kristendomen är inte en representation av vad som Paulus menade att karaktären Jesus i hans berättelser stod för. Kristendomen är en konstruktion skapad av till en början av ett kyrkomöte på 300-talet och sedan vidare utvecklad genom århundradena. Därför är termen bokstavstroende kristen rent nonsens eftersom det som insinueras är en kristendomstroende person. En person som uppenbarligen sätter nämnda kyrkomötes version av religionen över det som påstås ha predikats av Jesus för tvåtusen år sedan. Själv känner jag inget behov av att tillbedja en gud, men kanske finns det ett visst mått av värde i det kärleksbud som Jesus påstås ha predikat.

Jag anser att det klart och tydligt är ett övergrepp att döpa barn in i en religion som de överhuvudtaget inte har förmåga att förstå. En sann kristen borde vara emot barndop och endast erkänna dop av vuxna människor som gör ett medvetet val. Detta oavsett om barnets föräldrar ger sitt medgivande. Extra magiskt med den lutheranska kyrkan är att man ombeds göra en bekräftelse av sitt dop innan man har möjlighet att förstå vad det hela handlar om.

Att göra goda saker idag uppväger inte heller alla övergrepp som kyrkan utsatt folk för genom historiens gång. Därför måste kyrkan göra upp med sitt förflutna som brottssyndikat innan det kan bli frågan om någon form av förlåtelse. Mycket av kyrkans gångna aktiviteter är sådant man normalt associerar med maffiaorganisationer så som utpressning, beskyddarverksamhet och uppdrivning av mordstatistiken (att ange alla de statliga mord som kyrkan har medvärkat till som avrättningar är omöjligt eftersom man genom att använda denna term skulle legalisera och förminska brottet). Inte heller ser jag det lämpligt att man benyttjar en bok som beskriver diverse horribla idéer om barnuppfostran och mycket annat som ledmotiv för sin rörelse (åsyftar Bibeln).

Själva problemet med organiserad religion är det samma som med alla organisationer som existerar bara för att de skall existera och har glömt varför de existerar. Nämligen att de saknar existensberättigande. Om man skall försöka föra ett logiskt resonemang så finns det verkligen inte mycket som talar för kristendomen och andra organiserade religioner. Tro för denna saks skulle inte att jag har något emot kristna människor. Var kristna om ni vill. Samma sak gäller muslimer och allsköns varianter av sekter och organisationer. Men lämna mig och andra som inte vill ha ert budskap ifred utan att kräva att jag skall erkänna saker som inte är bevisade som historiska faktum bara för att ni har fått det matat sedan barnsben.

Hey do what you want, but don’t do it around me