Konformistens rakkniv

En person som jag i stort skulle vilja beskriva som ett ”troll” och som får en kick utav att kalla alla som inte håller med honom för socialister eller något liknande, brukar alltid hänvisa till något som kallas för ”Ockhams rakniv” så fort man kommer med en kommentar om dagens samhälle. I en väldigt förenklad form lyder denna att ”den enklaste förklaringen också är den troligaste” och är en kvarleva från de antika filosoferna.

Ett problem som det lilla trollet bortser från är dock att han tillämpar denna princip på saker och ting som är väldigt komplicerade och beror på mängder av olika faktorer. Slutligen så innefattar dessa saker också verk av en större mängd människor som inte arbetar mot ett samlat mål. Han ställer sig heller aldrig frågan om ifall denna rakkniv verkligen är tillämpbar på komplexa skeenden, och ifall den verkligen är tillämpbar ifall man inte har tillgång till alla fakta.

Att i en värld som vår, där media mer och mer styrs av politiska, monetära och egendomsinriktade faktorer, nyttja denna princip för att filosofera kring komplexa samhällsskeenden är för mig som att blint följa en ideologi. Att automatiskt anta att bara för att man får informationen utan ansträngning så är denna riktig. Att ingen försöker lura en. Att förenkla komplexitet till banalitet. Att hylla likriktning framför framsteg. Att vara konformist, och anta att våra ledare alltid vill vårt bästa…

För mig känns det som om denna princip faktiskt inte är tillämpbar när det finns en troligare, om än krångligare förklaring på ett problem. Om bevisen pekar i en annan riktning än rakkniv vill visa. Att göra så i en tid där själva de fundament som vårat västerländska system sägs ha vilat på under längre ifrågasätts (exempelvis att tortyr skulle vara effektivt för att få fram bevis eller när dagspressen har förvandlats från granskande till dyrkande element), känns inte som något annat än försvar för konformismen, och då i förlängningen mycket av det negativa som tillskrivs bland annat socialismen.  Då som i opposition till de värderingar som en gång tillskrevs liberalismen…