Dum, dummare, Aftonbladet…

Vet inte varför jag gör det längre; det känns nästan som en pervers böjelse att jag går in på Aftonbladets hemsida (”Nu hyllas han på Facebook”) med jämna mellanrum. Men för alla som förleds av Aftonbladet vill jag ändå nämna följande:

En seriemördare är enligt gällande definition en person som begår tre eller fler mord med en avkylningsperiod (minst en dag men ofta mer) mellan åtminstone två av morden. Det klassiska exemplet är ”Jack the Ripper”. Pekka-Eric Auvinen passar inte alls in i denna definition. En massmördare är enligt gällande definition en person som begår fyra eller fler mord under en begränsad tidsperiod i klart sammanlänkade händelser. Exempel på detta är Pekka-Eric Auvinen.