Rättsäkerhet?

Upphovsrättsindustrin fortsätter att kräva exceptionell särbehandling i rättsystemet; förutom de hittills ställda kraven om att inte behöva presentera bevis och att kräva att motparten inte får föra sin egen talan i en rättssal så kommer nu ytterligare ett. Att de inte skall vara tvungna att betala motpartens rättegångskostnader ifall de (ovannämnda undantag till trots) skulle förlora en rättsprocess.

Jag kan hålla med om argumentationen att ifall man har ett samhällssystem som kräver det så skall man ha betalt för sitt arbete. Är detta en del av det överenskomna samhällskontraktet så är det så. Men att helt och hållet åsidosätta rättssystemet för att få igenom sin egen vilja… Men att säga att en stor del av befolkningen inte har något att säga till om när det gäller samhällskontraktet är att vrida samhället tillbaka flera hundra år. De av våra förfäder som arbetade för införande av rättssäkerhet vänder nog sig i sina gravar nu.

Ars Technica: RIAA doesn’t want to pay for a fair defense, says victor

One thought on “Rättsäkerhet?

  1. Hörde att Torrentspy lades ner för några dagarsedan. Och danskarna har gått med på att sparra vissa siter… På TV ser vi bara religion, vi tvingas att köpa, men skall inget äga. Vi lever redan i George Orwells 1984!

Comments are closed.