När man vill låtsas att man debatterar

Eftersom vår regim är upptagna med att upprätthålla skenet av att vi lever i verklig demokrati istället för en parlamentarisk sådan (då den parlamentariska varianten uppenbarligen lämnar det öppet att anse att folket är idioter som inte begriper något), har man beslutat att ha en debatt i riksdagen om fildelningen. En debatt där bara den ena sidan är representerad. Å då inte de som äger den verkliga upphovsrätten, utan de som har köpt den. Samma sak som är bruklig när det gäller rovdjursdebatten – där rovdjurshatarna får i stort sett alltid stå oemotsagda, inte ens motsagda av någon som tar upp frågan om balansen i naturen. Snart vågar jag inte längre tänka på det här, för jag fruktar att ovan nämnda exempel inte är de enda som gäller. Hur ofta bjuder man egentligen in till debatt där bara en part är representerad? Jag vill inte veta längre…

Fildelare tystas tystas i frågestund om fildelning

One thought on “När man vill låtsas att man debatterar

Comments are closed.