Liv – frihet = död

IPFI beklagar att ComHem förhindrar rättvisans gång? Rättvisan? Tragiskt nog så förstår inte IPFI begreppet rättvisa. Eller så applåderar man när Iran avrättar en rebell. För det är i enlighet med Irans rättvisa. Eftersom rättvisan uppenbarligen är vad som står skrivet i lagboken eller vad maktmännen säger att gäller. OBS jag började inte… Det gjorde IPFI men sin skamliga ”You wouldn’t steal a car” reklam.