Ich bin der terrorist

Även om ovan skrivna fras (tagen från en sång med ett tyskt punkband) inte stämmer i mina ögon så kan den snart stämma i det klimat av godtycklig rättvisa som nu går mot i skenande fart.  Ett samhälle som jämställer ip-adresser med personnummer (trots att det faktiskt inte finns lika många ip-adresser som människor). Ett samhälle som på slumpvist utvalda personer tillämpar principen ”skyldig till motsatsen bevisats”, istället för det normala i en rättsstat (oskyldig till skuld har bevisats). Ett samhälle där upphovsrättsinnehavare är samma sak som den som köpt rättigheterna till din musik (sug på följande fras: ”The Pirate Bay stäms av de som innehar upphovsrätten till Bob Marleys musik” och kom ihåg att frasen ej lyder ”The Pirate Bay stäms av Bob Marleys efterlevande”). Folkpartister som ropar efter en mer repressiv polisstat (samma parti som för tio år sedan hade nämndemän som ej ville döma pedofiler för brott med hänvisning till tryckfrihetsförordningen)…

Har jag blivit knäpp, eller gick världen under vid millennieskiftet? Världens människor fann efter att ha blivit berövade tidningsmediet som kritisk granskare av maktmännen ett internet som kunde fylla denna funktion. Nu har maktmännen av rädsla för kritik börjat sätta åt internet som uttrycksmedium också. I hopp om att de skall kontrollera alla tankar och idéer. I hopp om att uppnå den ultimata kontrollapparaten för åsikter. Folk som skrattar åt Piratpartiet när dessa talar om ändamålsglidning bör verkligen ta sig en funderare. De som fortfarande efter över 4 000 år av misslyckade försök tror på imperiebyggandet som främsta uttryck för människan bör också ta sig en allvarlig funderare. Eller för att citera Albert Einstein, ”Ingen vet idag med vilka vapen som det tredje världskriget kommer att utkämpas, men vi vet att det fjärde världskriget kommer att utkämpas med stenar och pinnar”. Hur skall det hela egentligen gå när man introducerar datorer som opereras in i människorna (förekommer sedan länge i många former av Science Fiction) och makthavarna faktiskt kan läsa ens tankar? Hur kommer sig att alla konceptuella framsteg blir snedsteg eftersom de som redan har makt tvunget måste ha mer? Hur kommer det sig att dystopier går att förverkliga men inte utopier?

När världen alltmer blir kafkaesk mardröm som heter duga undrar jag varför vi förkastar allting som vi håller heligt i jakten på imaginära fiender. Eller för att citera Benjamin Franklin, ”Den som är beredd att offra sin frihet för lite temporär säkerhet, kommer varken att förtjäna eller få någotdera”. När man blir en terrorist i jakten på terroristerna så har man misslyckats. När man offrar de värderingar som vårat samhälle bygger på för sagda kamp att har misslyckats. När man tror att vi behöver massiv granskning av allt som sägs och skrivs på internet för att försvara sig mot terrorism i ett land där dylika handlingar förekommit väldigt sporadiskt under det gångna seklet (på rak arm kommer jag bara på Amaltheadådet, tågrånet i Malmö 1909, Sabbatsabbotören, branden på Norrskensflammans redaktion och ockupationen av den Västtyska ambassaden som exempel). Vem vill egentligen gå runt hela sitt liv och vara rädd för att göra fel? Vem vill egentligen göra jantelagen till en definitiv verklighet och inte bara en insinuation? Inte jag, men tyvärr så struntar maktmännen i vad jag tycker tills de som tycker som jag når en kritisk massa som inte går att kontrollera. Eller som det malmöitiska reggaebandet Helt Off! uttrycker det i sången ”Det brinner i Paris”, ”Alla har upplopp i sig om man pressar dem”.

Livet kunde vara underbart, men istället skall vi tillbringa det i jakt på mera makt å åter mera makt. Den som har flest grejer med sig när man dör vinner. Precis som de kommer att finnas på andra sidan Styx när vi har simmat över. Det som en gång var en drivkraft för positiv utveckling har blivit ett bromskloss för samma och representerar ett mönster som måste brytas. Å som en annan Hegel-lärjunge slavar man vidare i det eviga ekorrhjulet av revolution och kontra-dito, när poängen borde vara bryta denna onda cirkel. Som en annan tragisk såpopera utan början och utan slut.

KVP: Processen

One thought on “Ich bin der terrorist

  1. Bra skrivet! Jag är också väldigt tveksam till det samhälle vi nu lever i, nyfacismens och de fyra ryttarnas värld. Där människan är en maskin som bara skall lyda order från de som står över honom i pyramiden. Dags för en liten revolution månde?

Comments are closed.