Tvivelaktig tematik

”The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.”  – Bertrand Russell, ”The Triumph of Stupidity”

En sak står klar, och det är att det råder ett synnerligen tvivelaktigt debattklimat i det här landet numera. Mycket av det ligger förstås i myten om att det finns en pk-maffia som styr saker. När diskussionen gäller ”skall en människa själv bestämma om hen vill stå bak spisen eller inte”, så vänds detta omedelbart till ”men tänk på alla de människor som vill leva sitt liv bakom spisen”. Trots att det inte har med saken och göra. Därför att det förstnämnda garanterar det sistnämnda. Eller den eviga dumstruten i att ”hen betyder höna på engelska”. Att ”barn” betyder lada på engelska tycks dock inte spela någon roll. För man kan av någon anledning skaffa barn ändå.

Efter en dag av dumma diskussioner är det klart bra att ha något ställe att skriva av sig på. Där jag är kung och där jag inte behöver bry mig om vad andra ”tycker”. För hur mycket tycks det egentligen när själva ställningstagandet ryker av ”jag har lärt mig debattera på internet”.