Förutsägelser inför det nya året

Fick ett irriterande reklamutskick om hur ”2014 kommer att bli ett underbart år” från mobilförsäljaren Katsching. Så jag tänkte att då är det väl dags att göra lite förutsägelser om det nya året. Förutsägelser där jag hoppas att jag inte har rätt, men med största sannolikhet kommer att ha rätt.

  1. Ingen skillnad i politiken kommer att ske efter supervalåret. Särskilt eftersom allt maskineri är inställt på propaganda-läge. Till och med på universiteten. För så länge man lever med villfarelsen att skillnaden mellan blocken handlar om vilken nivå staten skall spela i människors liv så kommer hela maskineriet att fortsätta vara i baklås. Ty skillnaden är, och har alltid varit mer rudimentär än så. Den handlar om, och har alltid handlat om huruvida staten skall stå på de starkas sida mot de svaga (höger) eller ifall den skall stå på de svagas sida mot de starka (vänster). Eller som Bakunin sa: ”Folket blir inte lyckligare av bli slagna med en käpp för att det står att det är ‘statens käpp’ på den”.
  2. Sverigedemokraterna kommer att fortsätta växa. För borgarna har öppnat för det genom att släppa fram hatet som drivmotor i politiken. Inte samma typ av hat, men ändå samma typ av hat. För båda sidorna bygger sin bibel på att predika om vem som är skyldig och inte om hur vi skall lösa problemen.
  3. Media kommer inte att inse att det är Tyskland som behöver lämna EMU och inte Portugal, Grekland och Spanien. För det är skillnad på folk och folk. Det betyder förstås inte att George Soros hade fel när han sa det.
  4. Användandet av internet och webben för att begränsa människors frihet kommer att fortsätta.
  5. Av rädsla för det okända kommer inga vetenskapliga framsteg som faktiskt betyder något att göras.
  6. Tesen min fiendes fiende är min vän kommer att fortsätta betraktas som relevant, trots att den i det förgångna lett till briljanta allianser som den mellan USA och Röda khmererna.
  7. Media kommer inte att inse att Iran inte har ett kärnvapenprogram. Ifall de har det måste det vara det minst effektiva sådant i världshistorien. Det tog inte ens Nordkorea 30 år att producera fungerande kärnvapen. Så varför skulle det göra det för Iran?
  8. Nedmonteringen av den välfärdsstaten dold under termer som valfrihet och individualism kommer att fortsätta. För visst är valfrihet att aldrig ha tid att göra något annat än att välja, och individualism att trycka ner sin medmänniskor i gruset. Eller som John Adams sa ”Förenta staternas konstitution garanterar religionsfrihet, men inte frihet från religion”.

Sådär. Det var allt jag orkade med för tillfället. Inte ens jag pallar med mer än så här på en gång. Till sist (också Bakunin):

I am a fanatic lover of liberty, considering it as the unique condition under which intelligence, dignity and human happiness can develop and grow; not the purely formal liberty conceded, measured out and regulated by the State, an eternal lie which in reality represents nothing more than the privilege of some founded on the slavery of the rest; not the individualistic, egoistic, shabby, and fictitious liberty extolled by the School of J.-J. Rousseau and other schools of bourgeois liberalism, which considers the would-be rights of all men, represented by the State which limits the rights of each — an idea that leads inevitably to the reduction of the rights of each to zero. No, I mean the only kind of liberty that is worthy of the name, liberty that consists in the full development of all the material, intellectual and moral powers that are latent in each person; liberty that recognizes no restrictions other than those determined by the laws of our own individual nature, which cannot properly be regarded as restrictions since these laws are not imposed by any outside legislator beside or above us, but are immanent and inherent, forming the very basis of our material, intellectual and moral being — they do not limit us but are the real and immediate conditions of our freedom.