Guden som inte fanns…

När jag satt och åt falafel hos på kvarterspizzerian så råkade jag höra en intressant diskussion som det var nära att jag hade avbrutit. Diskussionen var mellan en kristen och en ”socialist” (socialdemokrat) om arv och miljö. I diskussionen så försökte båda brösta upp sig för sin förmåga att ifrågasätta och analysera detaljer. Men ändå… Inte ens socialisten ifrågasatte det mest grundläggande problemet med den totalitära kristendomen – att det är ungefär lika svårt att bevis Yeshua ben Yosefs (ben Jehova?) existens som det är att bevisa Guds (Jehova, Jah osv) existens.

Den kristne personen berättade att han minsann hade analyserat alla alternativen, och radade även upp dem; att Jesus var galen, att Jesus var en lurendrejare och att Jesus var Guds son. Detta var följaktligen orsaken till att han minsann gjort ett självständigt val och bara marginellt påverkats av sina kristna föräldrar… Socialisten kunde givetvis inte göra något annat än att erkänna att han var en produkt av sin miljö. Men det intressanta var ändå att ingen av dem kunde en få för sig att reflektera över Jesus existens. Är det någon annan institution i samhället som har så pass låga krav på bevisföring som kristendomen? Precis som om det viktiga i kristendomen skulle vara beroende av Jesus existens… Nej… Mitt tidigare statement kvarstår; den enda vettiga kristna människa som jag träffat är Smålands före detta inspektor, som hävdade att den primära orsaken till han var kristen var att han trodde på Jesu kärleksbud.

5 thoughts on “Guden som inte fanns…

 1. Men det finns romerska källor som talar om Jesus, om han sedan kunde gå på vatten, bota sjuka och var Guds son är upp till var och en att tro eller inte tro på. Den här inspektorn hade en ganska bra argument.

 2. Men Yeshua var ett ganska vanligt namn. Som jag har förstått det är den första skrivna källan som talar om Jesus på det sätt vi gör idag är Paulus. Om bortser från det är det ändå märkligt att en legend med så många tveksamheter (att romarna väljer att avrätta någon som irriterar skriftlärda före att avrätta en stråtrövare och upprorsmakare, att de skriftlärda sammanträder på en helig dag osv) har överlevt till idag.

 3. … Du tror inte att mycket förändras på vägen? Det är lite som viskningsleken. Man har skapat myten allt eftersom tiden går, det dröjde ju ändå några hundra år innan de evangelier som finns med i NT skrevs ner, och då hade redan religionen uppstått. Dessutom var det i en tid då det fanns stora spänningar i Palestina. Vem tar du helst hand om om du är ockupationsmakt, en man som irriterar maktens män är väl oftast den som fortast får sin dom! Ståtrövaren kan man alltid ta hand om sen men agitatorn måste man göra något åt direkt. Du måste tänka på att det var ett samhälle som totalt genomsyrat och styrdes av religionen. Det Jesus gjorde genom att säga att han var Messias, upprörde säkert lika många som när Lars Vilks gör en teckning på Muhammed.

 4. Hittade detta på NE … Vem skapade Kristendomen i så fall? Förklara du! … Sen huruvida det som står i Bibeln är sant eller inte sant är en helt annan fråga.
  ”…Om man avvisar Jesu existens skapar man oöverkomliga problem för sig själv. Hur uppkom kristendomen om det inte var han som var grundare? Hur kan den riktige grundaren ha förblivit helt osynlig? Evangelierna innehåller liknelser och tal av Jesus som måste sägas vara högst originella. Vem var det som utformade dem om inte han? Var det samme osynlige grundare eller någon annan lika osynlig författare? Kristendomen framträder i två till synes oberoende varianter, den paulinska och den johanneiska, så varken Paulus eller Johannes passar in som kristendomens presumtive grundare. Enligt principen ”Occams rakkniv” skall man undvika teorier som krånglar till allting när det finns en enklare förklaring. Och den enklaste och rakaste förklaringen i detta fall är att Jesus från Nasaret grundade kristendomen.

  Det innebär självklart inte att allt som sägs om Jesus måste vara historisk sanning – det gäller för övrigt alla historiska personligheter. Att han var född av en jungfru och att han uppstod från de döda hör till trons område, inte till vetenskapens. Däremot tyder källorna helt klart på att han hade rykte om sig som undergörare. Det har gjorts många försök att skildra Jesus utan de övernaturliga dragen, och man behöver inte alls vara troende kristen för att bejaka hans existens.

  En fråga jag funderar över är varför många anser det så viktigt att förneka Jesu existens. Det finns ju inte samma iver när det gäller andra stora religionsgrundare som Buddha eller Muhammed. Bakom finns tydligen ett behov av att för alltid kunna skaka av sig kristendomen, och det vållar irritation när man ser att Jesus alltjämt räknas till historien.” (Per Beskow, docent: NE sökord Jesus existens).

 5. Kristendomen skapades på ett kyrkomöte på 300-talet. Detta är väl dokumenterat och behöver inte diskuteras alls. Paulus var den första som marknadsförde idén och den uppfattning vi har idag om personen Jesus härstammar från honom. Paulus är för övrigt en mycket mer väldokumenterad figur än Jesus, så jag förstår inte varför han inte får lite mer av äran. Vad jag (och just jag) har att invända är att det är väldigt låga krav på bevisning när det gäller Jesus, men vi här i norr vi får inte tro att Erik Segersäll hade en fader (trots att källläget är ungefär detsamma). Vi får inte tro att Blot-Sven existerat. Vi får inte tro på Styrbjörn Starke… Samma källläge samma behandling är allt jag efterfrågar…

Comments are closed.