Ständigt dessa kometnedslag

Verkar som om geologer har fått komet/asteriodnedslag på hjärnan efter konstaterandet att *saurierna föll på grund av en sådan händelse. Senaste förslaget är att mammutarna skulle ha utplånats av en dylik händelse. Nog för att jag gillar spekulationer och spekulativ vetenskap, men det har nog gått lite för mycket trend i det här…

Scientists theorize extraterrestrial object killed mammoths