Sex generationer

Lite arbete lönar sig kanske. Har lyckats spåra familjen på mammas sida sex generationer tillbaka från mig (alltså ända tills början av 1800-talet). Glädjande nog är det ytterst få män i min släkt som blir under 75 år gamla och få kvinnor som blir under 80. Rekordet hålls nog hittills av morfar morfar Sven Bengtsson d.y. som var född 1805 och ännu vid liv vid sekelskiftet 1900. Följdaktligen blev han minst 95 år gammal, vilket får sägas vara av segt virke med tanke på att levnadsstandarden inte var så hög på den tiden. Fast det är klart – det är enkelt att spåra släkten när man bara har två-tre generationer per århundrade…