Rasmus Löfgren & Jeppe Thorstensson

Nu börjar pappas familjeträd likna något också, även om jag fortfarande har en bit kvar till detaljrikedomen hos mammas. Min farfars farmors morfar och farfars farmors mormor har jag kunnat upptäcka i Östra Torp, där han (Rasmus Löfgren)  och hans fru (Karna Jönsdotter) fick sonen Per 10 augusti 1788 (Per dog 6 augusti 1845). Pers kommande fru Kjersti(na) Jeppsdotter (17 augusti 1785-16 september 1854) föddes i sin tur i Lilla Isie församling (i Västra Torp) som barn till Martha Hindriksdotter och Jeppe Thorstensson.

För detaljrikedomen hos pappas familjeträd så återstår nu ett antal giftermål och att kartlägga den gren som faktiskt stammar från Danmark. Tyvärr så är det bara så att farmors mor var oäkta, vilket sätter många käppar i hjulet. Samt det faktum att danskarna förde mindre nitiska register över sina medborgare (inga husförhörslängder).