Fem utvandrare i släkten hittills…

I min eviga bisyssla släktforskning så har jag hittat fem stycken släktingar som utvandrat hittills; min mormors far Martin Andersson (född 1861-död 1935 befann sig under perioden ca 1885-ca 1891 i USA där han bland annat besökte Kalifornien), min morfar Karl Martinsson (född 1889-död 1973 befann sig under perioden 1913-1923 i Kanada där han arbetade som rallare), min mormors faster Ingrid Andersdotter (född 1867-? utvandrade 1889 till USA för att sedan försvinna helt ur registren), min mormors kusin Algot Martinsson (född 1905-död 1989 utvandrade till USA för att sedermera komma hem till Sverige i början 40-talet) och min farfars farbror Hans Ahrnfeldt (född 1851-död 1935 utvandrade 1892 till London för att arbeta som skräddare där). Min farmors far Pål Kullenberg vistades också en period i Danmark, men då det enda syftet med detta var att rymma från värnplikten så är det inte så viktigt.