När man sätter bocken till trädgårdsmästare

Läste idag på SVT text, föga förvånade, att glesbygdsbefolkningen är mest positiva till illegal jakt. Å dessa människor vill Herr Jordbruksministern ge mer makt över hur jakten utformas. Jag säger som Jan Berglin; ”Det är som att sätta bocken till trädgårdsmästare”.