Linus Torvalds

Bortsett från att en vän kom på den fina ideen att han borde starta ett dansband med namnet Linux Torvalds under en våt kväll i helgen… Verklighetens Torvalds har svarat på Microsofts påstående om att Linux inkräktar på 235 patent. Självklart påpekar han att grundläggande operativsystemsteori var utvecklad redan långt innan Microsoft existerade och att IBM har fler ”intellektuella” patent (smörja mao) än MS kan räkna till. Hela historien finns att läsa här;

Linus Torvalds Responds to Microsoft Patent Claims