4 thoughts on “Per Ström

  1. Att de som beställde DDR igår skall göra det igen helt enkelt… Var det så komplicerat att förstå? Alltså inte nyhetsbrevet DDR (Den Digitala Revolutionen) utan den statsstruktur som landet DDR representerade. Politikerna hävdar ju alltid att det är på allmän begäran som de spolar ner yttrandefriheten i toastolen… Fast om det är så fruktansvärt roligt vet jag inte. Hela situationen som har uppstått är bara fruktansvärt tragisk.

Comments are closed.