Grävde lite i Bakunin-land

Vad alla andra människor är, är av största vikt för mig. För hur oberoende jag än anser att jag är, hur långt jag än anser mig befinna mig från världsliga problem, upphöjd av min sociala status, är jag en slav under det elände som drabbar samhällets mest utstötta. Den utstötte är min dagliga plåga. För även om jag är påve, tsar, kejsare eller premiärminister är jag ett offer för deras omständigheter, för deras brist på kunskap, för deras längtan och armod. För så länge det finns en slav, är jag förslavad som konsekvens av detta.” – Bakunin