Hur tiden bara går…

Har snart gått ett år sedan min far dog, och faktum är att väldigt lite hänt. Står där med ett hus man inte kan sälja, som äter upp ens fritid. Samtidigt finns det positiva där i att många har hjälpt till, vilket visar att mammas tes om att andra människor bara är ute efter att skada en…