Et tu Brute

Efter att ha jagat efter praktikplats under våren har det uppenbarat sig hur illa det egentligen är ställt med synen på NPF. Som så mycket annat så får sig bilden av det toleranta land man skulle ha växt upp i en törn. Folk är helt enkelt inställda på att det skulle vara så otroligt mycket…